Lisemco, Thứ bảy ngày 4 tháng 12 năm 2021
Lisemco Company

Nhà máy nhiệt điện Na Dương

NaDuong - PICT0030.JPG
Công việc thực hiện:Chế tạo và lắp đặt kết cấu thép lò hơi, tua bin, hệ thống ống tuần hoàn, bunker than
Chủ đầu tư:BQL DA nhà máy nhiệt điện Na Dương
Đối tác:Sumitomo Heavy Industries - Nhật
Khối lượng thực hiện:1.052 tấn
Thời gian thực hiện:    08 tháng

Naduong - DSC01983.JPGNaduong - DSC01982.JPGNaDuong - DSC00702.JPG