Lisemco, Thứ bảy ngày 13 tháng 7 năm 2024
Lisemco Company
CONSTANCE CONSTANCE
Tàu chở hàng đa năng trọng tải 3.300 Dwt xuất khẩu sang Đức - Chiếc số 07
MS "ROCHEFORT" MS "ROCHEFORT"
Tàu chở hàng đa năng trọng tải 3.300 Dwt xuất khẩu sang Đức - Chiếc số 06
Tàu kéo DAMEN STAN TUG 1907 Tàu kéo DAMEN STAN TUG 1907
Đóng mới phần vỏ và các hệ thống đường ống tàu kéo DAMEN STAN TUG 1907
MS "ACCUM" MS "ACCUM"
Tàu chở hàng đa năng trọng tải 3.300 Dwt xuất khẩu sang Đức - Chiếc số 05
MS "HOHE BANK" MS "HOHE BANK"
Tàu chở hàng đa năng trọng tải 3.300 Dwt xuất khẩu sang Đức - Chiếc số 04
MS "BONACIEUX" MS "BONACIEUX"
Tàu chở hàng đa năng trọng tải 3.300 Dwt xuất khẩu sang Đức - Chiếc số 03
MS "SCHILLPLATE" MS "SCHILLPLATE"
Tàu chở hàng đa năng trọng tải 3.300 Dwt xuất khẩu sang Đức - Chiếc số 02