Lisemco, Thứ bảy ngày 4 tháng 12 năm 2021
Lisemco Company

Sứ mệnh lịch sử

TẦM NHÌN

Trở thành lựa chọn số một tại Việt Nam của khách hàng nội địa và quốc tế trong lĩnh vực Chế tạo thiết bị và Đóng tàu với môi trường hiện đại, chuyên nghiệp, năng suất cao.

SỨ MỆNH

Không ngừng chinh phục các mục tiêu về chế tạo sản phẩm cơ khí chế tạo bằng tinh thần sáng tạo và cống hiến; đưa thương hiệu Việt Nam về đóng tàu và chế tạo thiết bị ra thế giới; mang lại sự tin cậy cho đối tác và sự thịnh vượng cho các thành viên công ty

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Chất lượng: Chúng tôi cam kết tạo ra những sản phẩm tốt nhất, đạt tiêu chuẩn quốc tế cho khách hàng

Đổi mới – sáng tạo: Chúng tôi không ngừng học hỏi và sáng tạo trong công tác quản lý và quy trình công nghệ, để giảm thiểu chi phí và nâng cao sức cạnh tranh.

Cam kết: Chúng tôi luôn đoàn kết gắn bó, cam kết cống hiến tới cùng vì một thương hiệu LISEMCO vững mạnh.

Hài hòa các quan hệ lợi ích: Chúng tôi tuân thủ các quy định của Nhà nước, hoạt động vì lợi ích của cổ đông và người lao động, và hướng đến các trách nhiệm xã hội.