Lisemco, Thứ sáu ngày 7 tháng 10 năm 2022
Lisemco Company
Dự án: Khu nhà ở thu nhập thấp cho cán bộ công nhân viên. Dự án: Khu nhà ở thu nhập thấp cho cán bộ công nhân viên.
Dự án đầu tư Khu nhà ở thu nhập thấp cho cán bộ công nhân viên Công ty Cổ Phần Lisemco được xây dựng tại khu vực đầm Bắc Giang - phường Hùng Vương - Quận Hồng Bàng - Hải Phòng, do chủ đầu tư là Công ty Cổ Phần Lisemco.
Dự án Gia Minh Dự án Gia Minh
Xây dựng Hải Phòng là thành phố Cảng, trung tâm kinh tế công nghiệp, thương mại, dịch vụ, du lịch của vùng Duyên Hải Bắc Bộ, là cửa ngõ chính ra biển của các thành phố phía Bắc, là đầu mối giao thông quan trọng của miền Bắc và cả nước, đồng thới là một đô thị có vị trí quốc phòng trọng yếu.