Lisemco, Thứ sáu ngày 7 tháng 10 năm 2022
Lisemco Company
Chế tạo 02 cẩu Container tại Tân Cảng Hải Phòng Chế tạo 02 cẩu Container tại Tân Cảng Hải Phòng
Chế tạo và lắp đặt kết cấu thép 02 cẩu Container tại Tân Cảng Hải Phòng
CONSTANCE CONSTANCE
Tàu chở hàng đa năng trọng tải 3.300 Dwt xuất khẩu sang Đức - Chiếc số 07
MS "ROCHEFORT" MS "ROCHEFORT"
Tàu chở hàng đa năng trọng tải 3.300 Dwt xuất khẩu sang Đức - Chiếc số 06
Nhà máy sơ xợi Polyester Đình Vũ - Hải Phòng Nhà máy sơ xợi Polyester Đình Vũ - Hải Phòng
Gia công chế tạo và lắp dựng Kết cấu thép nhà Finament và nhà kho PSF
Sân bay Đà Nẵng Sân bay Đà Nẵng
Gia công chế tạo, vận chuyển và lắp dựng giàn mái, khung tường kính nhà khách Quốc tế Sân bay Đà Nẵng
Tàu kéo DAMEN STAN TUG 1907 Tàu kéo DAMEN STAN TUG 1907
Đóng mới phần vỏ và các hệ thống đường ống tàu kéo DAMEN STAN TUG 1907
MS "ACCUM" MS "ACCUM"
Tàu chở hàng đa năng trọng tải 3.300 Dwt xuất khẩu sang Đức - Chiếc số 05