Lisemco, Thứ bảy ngày 13 tháng 7 năm 2024
Lisemco Company
Chế tạo 02 cẩu Container tại Tân Cảng Hải Phòng Chế tạo 02 cẩu Container tại Tân Cảng Hải Phòng
Chế tạo và lắp đặt kết cấu thép 02 cẩu Container tại Tân Cảng Hải Phòng
Nhà máy sơ xợi Polyester Đình Vũ - Hải Phòng Nhà máy sơ xợi Polyester Đình Vũ - Hải Phòng
Gia công chế tạo và lắp dựng Kết cấu thép nhà Finament và nhà kho PSF
Sân bay Đà Nẵng Sân bay Đà Nẵng
Gia công chế tạo, vận chuyển và lắp dựng giàn mái, khung tường kính nhà khách Quốc tế Sân bay Đà Nẵng
Nhà máy nhiệt điện Ras Laffffan - Xuất Khẩu Qua ta Nhà máy nhiệt điện Ras Laffffan - Xuất Khẩu Qua ta
Cung cấp, chế tạo ống, Diverter Damper, Bypass Stack, ống khói kết cấu thép Nhà máy Điện Ras Laffffan C - Xuất khẩu sang Quata
Nhà máy điện gió Kamisu - Nhật Bản Nhà máy điện gió Kamisu - Nhật Bản
Gia công chế tạo kết cấu thép móng
Nhà máy nhiệt điện Uông Bí Nhà máy nhiệt điện Uông Bí
Chế tạo và lắp đặt kết cấu thép lò hơi, tua bin, hệ thống ống tuần hoàn, bunker than
Nhà máy nhiệt điện Na Dương Nhà máy nhiệt điện Na Dương
Chế tạo và lắp đặt kết cấu thép lò hơi, tua bin, hệ thống ống tuần hoàn, bunker than