Lisemco, Thứ bảy ngày 4 tháng 12 năm 2021
Lisemco Company

Đơn vị thành viên


                                                         I - CÔNG TY CỔ PHẦN LISEMCO 3

Lisemco 3.jpg

 1 - Diện tích khu vực chế tạo: 15.000 m2

 2 - Công suất chế tạo:
  03 - 04 tàu đến 4.000DWT/năm

 3 – Nhân lực:                          200 người

______________________________________________

 
II - CÔNG TY CỔ PHẦN LISEMCO 5


Xuong LS5-1.JPG

 1 - Diện tích khu vực chế tạo: 27.488 m2

  2 - Công suất chế tạo:             10.000 tấn/năm

  3 - Nhân lực:                                500 người_________________________________________________
Địa Chỉ: Km5+200 Hùng Vương - Hồng Bàng - Hải phòng.
Tel: (84313) 850.500 - Fax: (84313) 522.556
Email:    
info@lisemco5.com.vn
Website: http://lisemco5.com.vn