Lisemco, Thứ bảy ngày 24 tháng 2 năm 2018
Lisemco Company