Lisemco, Thứ bảy ngày 13 tháng 7 năm 2024
Lisemco Company

Giới thiệu năng lực

1 - Lisemco (tru so chinh).jpg      Lĩnh vực kinh doanh :

      - Chế tạo cung cấp thiết bị cho các nhà máy công nghiệp.
- Đóng mới và sửa chữa tàu.
- Xây dựng và lắp đặt các công trình dân dụng và công nghiệp.
- Kinh doanh xuất nhập khẩu.
- Dịch vụ thương cảng.


1 - Diện tích:

+ Khu vực chế tạo:                            120.000 m2
+ Khu vực đóng mới và sửa chữa tàu: 41.000 m2
(01 Ụ khô đóng tàu đến 10.000 tấn, kích thướng: 140m x 25m x 9m)

2 - Công suất chế tạo: 30.000 tấn/năm

- Chế tạo kết cấu thép, thiết bị phi tiêu chuẩn, bồn vể chịu áp lực:
   + Thiết bị, kết cấu siêu trường siêu trọng, giàn không gian: 20.000 tấn/năm;
   + Bồn bể chịu áp lực: 4.000 tấn/năm;
   + Các thiết bị khác:    6.000 tấn/năm.
- Đóng mới và sửa chữa tàu: 10 tàu/năm trọng tải từ 4.000Dwt đến 10.000 tấn.

3 – Nhân lực:

- Cán bộ quản lý:

:    100 người

- Kỹ sư kỹ thuật giám sát

:      98 người

- Kỹ sư thiết kế

:      29 người

- Công nhân lành nghề

: 1.973 người

(Thợ hàn cấp chứng chỉ quốc tế các têu chuẩn ASME, GL, BV, DNV, AWS, Lloyd: 552 người)