Lisemco, Thứ bảy ngày 13 tháng 7 năm 2024
Lisemco Company
Chốt danh sách cổ đông để thực hiện đăng ký chứng khoán tại TT lưu kí chứng khoán Việt Nam
Đăng ngày 17/04/2022 bởi Admin.
Chốt danh sách cổ đông để thực hiện đăng ký chứng khoán tại TT lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD)
Chi tiết xem tại file đính kèm.
Chốt danh sách cổ đông để thực hiện đăng ký chứng khoán tại TT lưu kí chứng khoán Việt Nam Chốt danh sách cổ đông để thực hiện đăng ký chứng khoán tại TT lưu kí chứng khoán Việt Nam
Đăng ngày 25/01/2022 bởi Admin.
Chốt danh sách cổ đông để thực hiện đăng ký chứng khoán tại TT lưu kí chứng khoán Việt Nam.
Chi tiết xem tại file đính kèm.
Công ty LISEMCO công bố thông tin bất thường Công ty LISEMCO công bố thông tin bất thường
Đăng ngày 2/12/2021 bởi Admin.
Công ty LISEMCO công bố thông tin bất thường.
Chi tiết xem tại file đính kèm.
Công ty LISEMCO công bố thông tin bất thường Công ty LISEMCO công bố thông tin bất thường
Đăng ngày 8/11/2021 bởi Admin.
Công ty LISEMCO công bố thông tin bất thường.
Chi tiết xem tại file đính kèm.

 
Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Lisemco thường niên 2017 Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Lisemco thường niên 2017

Sáng ngày 27/04/2017 Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Lisemco thường niên 2017 đã diễn ra và thành công tốt đẹp.
Đẩy nhanh tiến độ gia công chế tạo dự án Nhiệt điện Thăng Long Đẩy nhanh tiến độ gia công chế tạo dự án Nhiệt điện Thăng Long

Dự án Nhiệt điện Thăng Long được đưa vào khởi công vào tháng 11/2015. Sau hơn 8 tháng triển khai chế tạo, bằng sự nỗi lực không mệt mỏi của toàn thể CBCNV Công ty, đến nay Lisemco đã hoàn thành 96,5% khối lượng công việc Dự án gia công chế tạo hệ thống ống tuần hoàn thuộc dự án Nhà máy nhiệt điện Thăng Long 2 x 300 MW.