Lisemco, Thứ tư ngày 7 tháng 12 năm 2022
Lisemco Company
  • Tàu hàng đa năng 3.300 Dwt số 04
  • Toàn cảnh Lisemco
  • Uông bí về đêm