Lisemco, Chủ nhật ngày 5 tháng 2 năm 2023
Lisemco Company
  • Tàu hàng đa năng 3.300 Dwt số 04
  • Toàn cảnh Lisemco
  • Uông bí về đêm