Lisemco, Thứ sáu ngày 15 tháng 1 năm 2021
Lisemco Company
  • Tàu hàng đa năng 3.300 Dwt số 04
  • Toàn cảnh Lisemco
  • Uông bí về đêm