Lisemco, Thứ bảy ngày 4 tháng 12 năm 2021
Lisemco Company
Nhà máy lọc dầu Dung Quất Nhà máy lọc dầu Dung Quất
Chế tạo và lắp đặt kết cấu thép, bồn bể - Nhà máy lọc dầu Dung Quất
Hệ thống bồn bể - Cảng Đình Vũ Hệ thống bồn bể - Cảng Đình Vũ
Chế tạo hệ thống bồn bể - Cảng Đình Vũ (Hải Phòng)
Chế tạo các loại bồn bể áp lực Chế tạo các loại bồn bể áp lực
Chế tạo và lắp đặt kết cấu thép, bồn bể - Nhà máy lọc dầu Dung Quất