Lisemco, Thứ bảy ngày 4 tháng 12 năm 2021
Lisemco Company
Chế tạo 02 cẩu Container tại Tân Cảng Hải Phòng Chế tạo 02 cẩu Container tại Tân Cảng Hải Phòng
Chế tạo và lắp đặt kết cấu thép 02 cẩu Container tại Tân Cảng Hải Phòng
Nhà máy sơ xợi Polyester Đình Vũ - Hải Phòng Nhà máy sơ xợi Polyester Đình Vũ - Hải Phòng
Gia công chế tạo và lắp dựng Kết cấu thép nhà Finament và nhà kho PSF
Sân bay Đà Nẵng Sân bay Đà Nẵng
Gia công chế tạo, vận chuyển và lắp dựng giàn mái, khung tường kính nhà khách Quốc tế Sân bay Đà Nẵng
Trung tâm Hội Nghị Quốc gia Trung tâm Hội Nghị Quốc gia
Chế tạo và lắp đặt kết cấu thép Trung tâm Hội nghị Quốc gia
Hệ thống cẩu Container - Cảng Hải Phòng và Đình Vũ Hệ thống cẩu Container - Cảng Hải Phòng và Đình Vũ
Chế tạo, lắp đặt kết cấu thép 05 hệ thống cẩu Container
Chế tạo 02 hệ thống cẩu Container TCM Chế tạo 02 hệ thống cẩu Container TCM
Chế tạo 02 hệ thống cẩu Container TCM
Bảo tàng Hà Nội Bảo tàng Hà Nội
Chế tạo hệ thống dầm thép, mái thép Bảo tàng Hà Nội