Lisemco, Thứ tư ngày 25 tháng 11 năm 2020
Lisemco Company

Tàu kéo DAMEN STAN TUG 1907

Đóng mới phần vỏ và các hệ thống đường ống
Tau keo Tugboat.JPG
Chủ tàu: : Damen Shipyard - Hà Lan
Đăng kiểm : Bureau Veritas (Pháp)
Chiều dài lớn nhất(Lmax) :19,33 m
Chiều rộng thiết kế(B) :  7,33 m
Chiều chìm thiết kế(d) :  2,92 m
Chiều cao mạn(D) :  3,39 m
Tốc độ
:
11,70 Hải lý/giờ


Damen.jpg
DSC09394.JPG
BV.jpg