Lisemco, Thứ sáu ngày 3 tháng 4 năm 2020
Lisemco Company

MS "SCHILLPLATE"

Tàu chở hàng đa chức năng trọng tải 3.300DWT
IMG_2956.JPG
Chủ tàu:Briese Schiffahrts GmbH & Co.KG MS
Đăng kiểm:GL (Đức)


Chiều dài lớn nhất(Lmax):86,00 mChiều hai trụ(Lpp):82,40 mChiều rộng thiết kế(B):12,40 mChiều chìm thiết kế(d):  5,30 mChiều cao mạn(D):  6,70 mMáy chính:MaK 6M25, Công suất 1.900 KW, 750 r.p.m
Tốc độ : 14,00 Hải lý/giờ

  logo_briese.jpg
          BRIESE
TD06.JPG
 
GL.jpg