Lisemco, Thứ hai ngày 20 tháng 5 năm 2024
Lisemco Company
MS "MITTELPLATE" MS "MITTELPLATE"
Tàu chở hàng đa năng trọng tải 3.300 Dwt xuất khẩu sang Đức - Chiếc số 01
MV "ICT- ASPHAN 04" MV "ICT- ASPHAN 04"
Tàu chở nhựa đường trọng tải 2.000Dwt "ICT - ASPHALT 04"