Lisemco, Thứ sáu ngày 7 tháng 10 năm 2022
Lisemco Company
Chế tạo 02 hệ thống cẩu Container TCM Chế tạo 02 hệ thống cẩu Container TCM
Chế tạo 02 hệ thống cẩu Container TCM
Bảo tàng Hà Nội Bảo tàng Hà Nội
Chế tạo hệ thống dầm thép, mái thép Bảo tàng Hà Nội
Nhà máy lọc dầu Dung Quất Nhà máy lọc dầu Dung Quất
Chế tạo và lắp đặt kết cấu thép, bồn bể - Nhà máy lọc dầu Dung Quất
Hệ thống bồn bể - Cảng Đình Vũ Hệ thống bồn bể - Cảng Đình Vũ
Chế tạo hệ thống bồn bể - Cảng Đình Vũ (Hải Phòng)
Chế tạo các loại bồn bể áp lực Chế tạo các loại bồn bể áp lực
Chế tạo và lắp đặt kết cấu thép, bồn bể - Nhà máy lọc dầu Dung Quất