Lisemco, Thứ sáu ngày 7 tháng 10 năm 2022
Lisemco Company
Nhà máy Xi măng Hải Phòng Nhà máy Xi măng Hải Phòng
Chế tạo và lắp đặt kết cấu thép, nhà xưởng - thiết bị phi tiêu chuẩn
Nhà máy Xi măng Bút Sơn Nhà máy Xi măng Bút Sơn
Chế tạo thiết bị kết cấu thép lò đứng và lò than
Nhà máy Xi măng Thăng Long Nhà máy Xi măng Thăng Long
Chế tạo và lắp đặt kết cấu thép
Chế tạo 02 hệ thống cẩu xoay AHC Chế tạo 02 hệ thống cẩu xoay AHC
Chế tạo 02 hệ thống cẩu xoay AHC
Nhà máy thép - Nippon steel oita corks oven Nhà máy thép - Nippon steel oita corks oven
Chế tạo kết cấu thép Nhà máy thép xuất khẩu cho Nhật
Trung tâm Hội Nghị Quốc gia Trung tâm Hội Nghị Quốc gia
Chế tạo và lắp đặt kết cấu thép Trung tâm Hội nghị Quốc gia
Hệ thống cẩu Container - Cảng Hải Phòng và Đình Vũ Hệ thống cẩu Container - Cảng Hải Phòng và Đình Vũ
Chế tạo, lắp đặt kết cấu thép 05 hệ thống cẩu Container