Lisemco, Thứ sáu ngày 3 tháng 4 năm 2020
Lisemco Company

Chế tạo 02 cẩu Container tại Tân Cảng Hải Phòng

IMG_9542 copy.jpg
Công việc thực hiện : Chế tạo và lắp đặt kết cấu thép 02 cẩu Container tại Tân Cảng Hải Phòng
Chủ đầu tư : Cảng Hải Phòng
Đối tác : KE Kranbau - Đức
Khối lượng thực hiện : 745 tấn
Thời gian thực hiện : 08 tháng

IMG_9548.jpgIMG_9550.jpgSua file lap dat.jpg