Lisemco, Thứ bảy ngày 4 tháng 12 năm 2021
Lisemco Company

Nhà máy sơ xợi Polyester Đình Vũ - Hải Phòng

Dinh Vu Polyester Plant Project.jpg
Công việc thực hiện : Gia công chế tạo và lắp dựng Kết cấu thép nhà Finament và PSF
Chủ đầu tư : PVTEX
Đối tác : PVTEX
Khối lượng thực hiện : 3300 tấn
Thời gian thực hiện :     05 tháng


Soxoi Dinh Vu.JPGSoxoi Dinh Vu.JPGSoxoi Dinh Vu.JPG