Lisemco, Thứ bảy ngày 4 tháng 12 năm 2021
Lisemco Company

Nhà máy nhiệt điện Ras Laffffan - Xuất Khẩu Qua ta

Diverter.JPG
Công việc thực hiện:Cung cấp, chế tạo ống, Diverter Damper, Bypass Stack, ống khói kết cấu thép  Nhà máy Điện Ras Laffffan C
Chủ đầu tư:DA Nhà máy điện Ras Laffffan C - Quata
Đối tác:NEM - Power System - Đức
Khối lượng thực hiện:1.600 tấn
Thời gian thực hiện:    11 tháng
  DiverterDamper-NhmynhitinRasLaffffan-XKQuata2.JPG 20101128234622IMG_3065.JPGDiverterDamper-NhmynhitinRasLaffffan-XKQuata.JPG