Lisemco, Thứ bảy ngày 13 tháng 7 năm 2024
Lisemco Company

Số TT

Tên thiết bị

Số lượng

Nước sản xuất

Đặc tính kỹ thuật

1

Máy thuỷ bình điện tử

02

Nhật

26X

2

Máy kinh vĩ điện tử

02

Thuỵ sĩ

30X

3

Đồng hồ so

01

Thuỵ sĩ

0 – 30mm

4

Nivô điện tử

03

Thuỵ sĩ

0,6mm/m

5

Thước cặp + đồng hồ điện tử

03

Thuỵ sĩ

1000mm

6

Thiết bị đo chiều dài

01

Thuỵ sĩ

7

Thước đo góc vạn năng

01

Mỹ

300mm

8

Thước đo chiều cao mối hàn

10

Úc

9

Máy đo chiều dầy sơn

02

Đức

0 – 3000μm

10

Máy thử khuyết tật kim loại bằng từ tính DA40SC

01

Mỹ

220V – 3A

11

Máy siêu âm khuyết tật hiện số

01

Mỹ

12

Thiết bị chụp X-ray

01

Mỹ

70 – 225 KV