Lisemco, Thứ bảy ngày 4 tháng 12 năm 2021
Lisemco Company

Số TT

Tên thiết bị

Số lượng

Nước sản xuất

Đặc tính kỹ thuật

1

Dây chuyền làm sạch và sơn

01

Đài Loan

40.000 tấn/năm

2

Dây chuyền làm sạch và sơn

01

Hàn Quốc

10.000 tấn/năm

3

Dây chuyền làm sạch và sơn

01

Mỹ

20.000 tấn/năm

4

Dây chuyền sơ chế tôn và thép hình

01

Mỹ

290KVA