Lisemco, Thứ bảy ngày 4 tháng 12 năm 2021
Lisemco Company

Số TT

Tên thiết bị

Số lượng

Nước sản xuất

Đặc tính kỹ thuật

1

Cổng trục Liên Xô KMK 200

01

Liên Xô

200T - 27m

2

Cổng trục Quảng Liên SUGJD - 3500

01

VN + ĐL

35T - 60m

3

Cổng trục Liên Xô KCK 30 - 42B

01

Liên Xô

30T - 42m

4

Cổng trục Quảng Liên 30 tấn SFJ - 3000

01

VN + ĐL

30T - 42m

5

Cổng trục AQA - PSCO 30 tấn

01

VN + H.Quốc

30T - 32m

6

Cổng trục Liên Xô KC 30-32

01

Liên Xô

30T - 32m

7

Cổng trục Quảng Liên 15 tấn SEALD - 1500

01

VN + ĐL

15T - 24m

8

Cổng trục AQA - STAHL 10 tấn

01

VN + Đức

10T - 24m

9

Bán cổng trục ABUS 6,3 tấn

01

VN + Đức

6,3T - 10m

10

Bán cổng trục MORRIS 5 tấn

01

VN + Anh

5T - 12m

11

Cầu trục dầm đôi AQA - STAHL 25 tấn

02

VN + Đức

25T - 22,7m

12

Cầu trục dầm đôi AQA - STAHL 20 tấn

01

VN + Đức

20T - 22,7m

13

Cầu trục Quảng Liên SLC 2000

01

VN + ĐL

20T - 23,4m

14

Cầu trục dầm kép CT 10 - 23,4

01

VN + Nga

10T - 23,4m

15

Cầu trục dầm đôi AQA - STAHL 10 tấn

02

VN + Đức

10T - 22,7m

16

Cầu trục dầm đôi PSCO 20/5T

01

Hàn Quốc

20T - 20m

17

Cầu trục dầm đôi PSCO 5T

03

Hàn Quốc

5T - 20m

18

Cầu trục dầm đôi PSCO 5T

03

Hàn Quốc

5T - 31m

19

Cầu trục dầm đôi PSCO 25/10T

02

Hàn Quốc

25T - 31m

20

Cầu trục dầm đôi PSCO 50T

01

Hàn Quốc

50T - 31,6m

21

Cầu trục dầm đôi PSCO 25/25T

01

Hàn Quốc

25T - 30m

22

Cầu trục dầm đôi ABUS 10 tấn

01

Việt Nam, Đức

10T - 23,4m

23

Cầu trục dầm đơn ABUS 10 tấn

02

Đức

10T - 14,2m

24

Cầu trục dầm đơn ABUS 5 tấn

02

Đức

5T - 14,2m

25

Cầu trục dầm đơn ABUS 5 tấn

02

Đức

5T - 9,2m

26

Cầu trục dầm đơn ABUS 5 tấn

01

Đức

5T - 11,2m

27

Cầu trục dầm đơn MORRIS 5 tấn

01

Anh

5T - 12m

28

Cần trục tháp kiểu δK - 1000A

01

Liên Xô

50 Tấn

29

Cần trục tháp KROLL – K200D

01

Đan Mạch

12 Tấn

30

Cần trục tháp KROLL – K154

01

Đan Mạch

8 Tấn

31

Cần trục tháp Kδ 100 - OA

01

Liên Xô

5 Tấn

32

Cần trục tháp LINDEL ALIMAX 30/38

01

Thuỵ Điển

3 Tấn

33

Cần trục bánh xích KOBELCO CKE 1350

01

Nhật

135 Tấn

34

Cần trục bánh xích KOBELCO - 7045

01

Nhật

45 Tấn

35

Cần trục bánh xích DEK251

01

Liên Xô

25 Tấn

36

Xe cẩu thuỷ lực TADANO TG - 300E - 3

01

Nhật

50 Tấn

37

Xe cẩu thuỷ lực TADANO TL - 300E - 3

01

Nhật

30 Tấn

38

Xe cầu trục KC 4561

01

Liên Xô

16 Tấn

39

Xe cẩu thuỷ lực KC 3577

01

Liên Xô

12,5 Tấn

40

Xe cẩu thuỷ lực KC 3575A-1

01

Nga

14 Tấn

41

Xe nâng hàng TCM - FD100Z8

01

Nhật

10 Tấn

42

Xe nâng hàng KOMATSU - FD100C-6

01

Nhật

10 Tấn

43

Xe nâng hàng KOMATSU - FD50

01

Nhật

5 Tấn

44

Xe nâng hàng CATERPILLA-DP50

02

Nhật

5 Tấn

45

Xe tải HINNO có lắp cẩu TADANO 3,03 Tấn

01

Nhật

3 Tấn

46

Xe sơmy romoóc - MAZ 642505

01

Nga

11 Tấn

47

Xe sơmy romoóc - KAMAZ 54112

01

Nga

25 Tấn

48

Xe sơmy romoóc - KAMAZ 54115

01

Nga

27 Tấn

49

Xe tải HUYNDAI-HD 250

01

Hàn Quốc

15 Tấn

50

Xe tải ZIL 130

01

Liên xô

  8 Tấn

51

Tàu vận tải đường sông LILAMA

02

Việt Nam

  187T