Lisemco, Thứ bảy ngày 4 tháng 12 năm 2021
Lisemco Company

Số TT

Tên thiết bị

Số lượng

Nước sản xuất

Đặc tính kỹ thuật

1

Máy hàn TIG 375-K1834-15

23

Nhật

26 KVA

2

Máy hàn MIG

13

Thuỵ điển, Nhật

31,9KW - 500 A

3

Máy hàn dầm MEGA SAF PRS/SUBAR

01

Pháp

263 KVA

4

Máy hàn dầm dạng cổng

01

Mỹ

200 KW

5

Máy hàn bồn MKR 300

01

Pháp

1000 A

6

Máy hàn tự động LINCOLT LT-7

02

Mỹ

1000 A

7

Máy hàn 6 mỏ

30

Liên Xô

1000 A

8

Máy hàn xoay chiều

12

Nhật

23,5 KW

9

Máy hàn KEMPO-WELD

05

Phần Lan

9 KVA

10

Máy hàn một chiều BUFFALO 500D

04

Pháp

37,4KVA

11

Máy hàn MILLER

10

Mỹ

39,2 KVA

12

Máy hàn bán tự động MIG/MAG RRII – 500 Panasonic

20

Trung Quốc

31.9 KVA

13

Máy hàn tự động Wel Handly Multi – KOIKE

05

Nhật

150-1500mm/PH

14

Máy hàn Bu lông Model 1200LST

01

Hàn Quốc

1,5KW - 50/60Hz

15

Máy hàn ống mặt sàng MW260B

01

Ý

25KW

16

Tủ sấy que hàn

15

Nhật

17

Tủ sấy que hàn Model YCH-200

02

Hàn Quốc

1,8KW - 50/60Hz

18

Tủ sấy thuốc hàn Model YCH -100F

02

Hàn Quốc

3,3KW - 50/60Hz