Lisemco, Chủ nhật ngày 21 tháng 7 năm 2019
Lisemco Company