Lisemco, Thứ năm ngày 21 tháng 11 năm 2019
Lisemco Company